Huddinge demokratidagar

Utan dig ingen demokrati! 2011 anordnades Huddinge demokratidagar för första gången, och har nu genomförts fem gånger. Syftet med dagarna är att skapa en mötesplats för dialog och lyfta fram demokratin som värdegrund, styrelseskick och arbetssätt. Demokratidagarna ska också bidra till ökad delaktighet och jämlikhet i kommunen.

Under 2017 kommer demokratidagarna att äga rum under två separata tillfällen, en gång under våren och en gång under hösten. Respektive dag kommer att ha ett eget tema.

Laddar...