Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av extremt hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Förskolenämnden sammanträder

Förskolenämndens möten är öppna för allmänheten.

Datum: 14 juni 2018

Tid: 18:00-22:00

Plats: Framgår av kallelsen

Uppdaterad 27 december 2017