Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av extremt hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Socialnämnden sammanträder

Socialnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för beslut i ärenden som omfattas av sekretess.

Datum: 14 juni 2018

Tid: 17:00-22:00

Plats: Stora Plenum, Gymnasietorget 1

Uppdaterad 27 december 2017