Justering av äldreomsorgsnämndens protokoll den 7 maj 2018, tillkännagivande

18-05-16

Anslaget dem 16 maj 2018.

Bevis om justering av äldreomsorgsnämndens protokoll protokoll.

Sammanträdesdatum

7 maj 2018.

Protokollet har justerats

15 maj 2018.

Anslaget sattes upp

16 maj 2018.

Anslaget tas ned

6 juni 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 5 juni 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 16 maj 2018

Var informationen till din hjälp?