Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 9 maj 2018, tillkännagivande

18-05-15

Anslaget 15 maj 2018.

Bevis om justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

9 maj 2018.

Protokollet har justerats

14 maj 2018.

Anslaget sattes upp

15 maj 2018.

Anslaget tas ned

6 juni 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 5 juni 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 15 maj 2018

Var informationen till din hjälp?