Justering av Kultur- och fritidsnämnden 8 maj 2018, paragraf 1-8, 10-12, tillkännagivande

18-05-15

Anslaget den 16 maj 2018.

Bevis om justering av Kultur- och fritidsnämnden protokoll.

Sammanträdesdatum

8 maj 2018.

Protokollet har justerats

15 maj 2018.

Anslaget sattes upp

16 maj 2018.

Anslaget tas ned

6 juni 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 5 juni 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Kultur- och fritidsförvaltningen, Patron Pehrs väg 10, Huddinge.

Uppdaterad 15 maj 2018

Var informationen till din hjälp?