Justering av natur- och byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll den 5 februari 2018, tillkännagivande

18-02-09

Anslaget den 9 februari 2018.

Bevis om justering av Natur- och byggnadsnämndens arbetsutskott protokoll.

Sammanträdesdatum

5 februari 2018.

Protokollet har justerats

8 februari 2018.

Anslaget sattes upp

9 februari 2018.

Anslaget tas ned

5 mars 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 2 mars 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Natur- och byggnadsförvaltningen Sjödalsvägen 29 Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 16 februari 2018

Var informationen till din hjälp?