Justering av valnämndens protokoll den 30 maj 2018, tillkännagivande

18-06-12

Anslaget den 12 juni 2018.

Bevis om justering av valnämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

30 maj 2018.

Protokollet har justerats

12 juni 2018.

Anslaget sattes upp

12 juni 2018.

Anslaget tas ned

4 juli 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 3 juli 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 12 juni 2018

Var informationen till din hjälp?