Näringslivsfakta

Huddinge har över 9000 företag som skapar och ger mer än 45 000 arbetstillfällen. I kommunen bor drygt 100 000 invånare, och befolkningen ökar snabbt. Näringslivet är mångsidigt och varierat vilket bidrar till en stark entreprenörsanda.

I företagsregistret hittar du alla verksamma företag och organisationer i Huddinge

I Huddinge finns både Skandinaviens största handelsplats Kungens kurva och Flemingsberg, som förenar vård, utbildning och forskning.

Rankningar och analyser

Ett gott klimat för företagare leder till fler företag, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Huddinge kommun deltar i två stora undersökningar, som mäter företagsklimatet och kommunens service till företagare. Kommunen följer upp resultaten, och förbättrar de områden som behöver utvecklas.

Läs om Huddinges resultat i SKL:s undersökning Företagsklimat 2016

Läs hela rapporten från SKL, Företagsklimat 2016

Bästa Tillväxt 2016

Huddinge har fått en toppplacering i Bästa Tillväxt 2016, en undersökning som kreditupplysningsföretaget Syna gör av tillväxten i näringslivet.
Under senare år har Huddinge nått en fjärde plats 2015, tredje plats 2014, andra plats 2013 och nu återtagit en 2:a plats 2016.

Bisnode analys: näringslivets utveckling i Huddinge 2010–2015

Huddinge kommun har haft en bra utveckling inom näringslivet under perioden 2010–2015. Näringslivet är mångsidigt och varierat, vilket gör kommunen mindre sårbar vid konjunkturnedgångar. Tillväxten i antal anställda har ökat, och nyföretagandet är starkt. Dessutom är konkurrenskraften god, och kommunen har en procentuell tillväxt på 38 procent. Samtidigt visar analysen att näringslivet i Huddinge har en låg produktivitet inom flera branscher jämfört med landet i övrigt.

De branscher där de flesta jobben har skapats är

  • detaljhandel
  • bygg
  • företagstjänster
  • logistik och transport. 

Flest nya företag har skapats inom detaljhandel, bygg och företagstjänster.

Huddinge kommun har låg arbetslöshet och hög befolkningstillväxt. Andelen unga är relativt hög, och andelen äldre är låg. Kommunen har även en något stigande försörjningskvot, vilket betyder att andelen invånare i arbetsför ålder har minskat i förhållande till de yngre och äldre. Samtidigt är nivån lägre än för riket.

In- och utpendlingen i kommunen är stor, och andelen som både bor och arbetar i kommunen är liten. De stora pendlingsströmmarna och den höga tillväxten i näringslivet ställer allt större krav på en fungerande infrastruktur för att Huddinge ska kunna fortsätta växa.

Analysen är gjord av företaget Bisnode.
Läs hela Bisnode analysen för Huddinge här 

Näringslivs- och Arbetsmarknadsanalys Huddinge kommun 2010-2015

Uppdaterad 4 april 2018

Var informationen till din hjälp?