Bildarkiv med Huddingebilder

I Huddinge kommun finns en bildbank med ett antal Huddingebilder som är friköpta och kan användas i exempelvis marknadsföring, på en webbplats eller i en tidning.

Regler för användning

Du har rätt att använda bilderna för grafisk utformning i tryck eller digital publicering. Bilderna får delvis beskäras och innehålla textblock men inte förvanskas eller manipuleras på något sätt. Fotografens namn måste anges. Läs mer nedan om upphovsrätt.

För att komma in i bildbanken behöver du inloggningsuppgifter. Skicka e-post till Lotta Segelberg, lotta.segelberg@huddinge.se, kommunikationsavdelningen och ange vilket företag, förening eller organisation du företräder och i vilket syfte bilderna ska användas.

Huddinge kommuns bildbank

Om upphovsrätt

Alla bilder och fotografier är skyddade av upphovsrättslagen. Det innebär bland annat att en bild eller ett fotografi inte får användas eller ändras utan fotografens tillstånd.

De bilder i Huddinge kommuns bildarkiv som är fria för användning av andra aktörer än Huddinge kommun har tillstånd från fotograf under förutsättning att fotografens namn anges. Den användningsrätt som fotografen medgett får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan utan Huddinge kommuns tillstånd. Om en bild används utan lov har fotografen rätt till skälig ersättning.

Uppdaterad 16 november 2017

Var informationen till din hjälp?