Tillväxthinder ska minimeras för att skapa utrymme för tillväxt i kommunen

18-06-04

Ja, så skulle man kunna sammanfatta fredagens och säsongens sista frukostmöte God morgon Huddinge!

Näringslivsstrateg Andreas Fogelqvist sammanfattade de 100 företagsbesök som kommunen gjort under 100 dagar med att lyfta de främsta utmaningarna som Huddingeföretagare har i sin ambition att växa. Dessa gällde kompetensförsörjning, möjlighet till att bygga ut, hitta mark, förbättra upphandlingsprocesser och mycket annat.

Förväntningar om kommunala förbättringar

Förväntningarna på kommunen involverade bland annat att vara tydligare gällande information om tidplaner för ombyggnad i företagarnas geografiska områden, samt att marknadsföra Huddinge bättre för att attrahera investerare och nyetableringar. Det fanns även önskningar om snabbare handläggningstider och bättre bemötande vid kommunens myndighetsutövning gentemot företagare, samt att verka för bättre kommunikationer till och från Huddinge och Huddinges kommundelar.

Förbättringarna är redan igång

Redan idag har förbättringar gjorts bland annat genom ett nylanserat direktupphandlingsregister som låter lokala företag marknadsföra sig och vara med i urvalet vid Huddinge kommuns direktupphandlingar. 
Här kan du läsa mer och registrera dig i tjänsten

Vi har även flera pågående och avslutade insatser för att förbättra vår service. Bygglovsavdelningen är till exempel precis klara med en e-tjänst för direkt registrering som kommer korta handläggningstiden i flera ärenden med ungefär en vecka.
Här kan du läsa mer och söka bygglov

Hur jobbar vi vidare med resultatet?

De 100 företagsbesöken har resulterat i en gedigen lista med konkreta inspel. Listan lägger vi till vår kommunövergripande handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat för att säkerställa att vi gör rätt saker. En nybildad arbetsgrupp med tjänstemän från kommunens olika förvaltningar för vidare de inspel som inte kan åtgärdas direkt ut i organisationen. Utifrån inspelen tas förbättringsåtaganden för 2019 fram. Resultatet från de 100 företagsbesöken kommer alltså direkt påverka handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat. Vi vill fortsätta ha en tät dialog med näringslivet för att kunna prioritera rätt i våra insatser och vårt interna förbättringsarbete. 

Mer om resultatet av de 100 företagsbesöken kan ni läsa här

Här kan ni se presentationen från God morgon Huddinge

Tack till alla som kom till frukostmötet!

Stort tack till alla er företagare som har gett 2018 en fantastiskt bra start vad gäller allas vårt arbete med att förbättra klimatet för våra näringsidkare i kommunen. Vi ser fram emot fortsatt bra dialog kring hur vi tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna för företagande i vår kommun.

Vill du ha mer information eller boka ett företagsbesök av oss?

Kontakta näringslivsstrateg Andreas Fogelqvist, andreas.fogelqvist@huddinge.se eller näringslivschef Pia Forsberg, pia.forsberg@huddinge.se.

Uppdaterad 7 juni 2018

Var informationen till din hjälp?