Unga för orten

Områdeskooriantorer för Unga för orten samt verskamhetschef och säkerhetssamorndare

Foto: Områdeskoordinatorer sommaren 2018 för Unga för orten samt verksamhetschef Mariwan Omar och säkerhetssamordnare Victor Mazilu.

Feriepraktik för ungdomar i Vårby, Skogås och Flemingsberg

Du som bor och är skriven i Vårby, Skogås eller Flemingsberg och är född 2001 och 2002 kan välja den nya sommartrygghetssatsningen Unga för orten. Här kan du föreslå idéer som moderniserar och ökar trivseln i ditt område. Du får

 • hjälpa till med att ta hand om ditt område och göra det snyggare och tryggare, till exempel måla om, hjälpa till med att reparera, fixa eller bygga enklare saker till fastigheter och parker eller trädgårdsskötsel. 
 • De som vill får delta i sociala medier och på så sätt marknadsföra ert område. Genom att arbeta i Unga för orten blir du en ambassadör för din ort och samtidigt förbereder dig inför arbetslivet. 
 • Du får också träffa polisen, brandförsvaret, politiker och många fler. 
 • Du får testa på idrott och kultur i samarbete med föreningslivet och delta i spännande aktiviteter.
 • Har du en bra idé som kan göra ditt område bättre får du föreslå och arbeta med den.

Ansökan

Ansökningsperioden för dig som söker feriepraktik för första gången pågick mellan den 5 februari och den 5 mars. Det går fortfarande att ansöka till tjänst som Teamleader och Områdeskoordinator.  

Ansök och läs mer här om de olika feriepraktikplatserna.

Teamleader

Som teamleader kommer du att ansvara för liten grupp bestående av 4-5 feriepraktikanter. Välj om du vill arbeta en, två eller alla tre perioder. Utöver detta ingår en veckas introduktion. Du behöver inte vara folkbokförd på den aktuella orten för att kunna söka, men det är meriterande om du är från området. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som gruppledare i Tillsammans för Orten.

Arbetsbeskrivning

 • Vara länken mellan feriepraktikanter och ledning
 • Delta i sommartrygghetssatsningens samtliga utbildningsmoment och vara väl införstådd med sommartrygghetssatsningens vision, verksamhetsmål, kärnvärden, arbetsuppgifter och aktiviteter
 • Vara en god förebild för feriepraktikanterna
 • Uppmuntra feriepraktikanterna i sitt dagliga arbete
 • Uppmuntra feriepraktikanterna att arbeta i grupp
 • Visa att ”jobb är jobbigt men inte alltid”
 • Visa feriepraktikanterna hur olika arbetsuppgifterna ska utföras
 • Dokumentera den dagliga verksamheten och sprida information på sociala medier
 • Ansvara för att gruppens tilldelade arbetsuppgifter utförs av alla på lika vis
 • Säkerställa kontinuiteten i den dagliga verksamheten
 • Löpande kontakt med och information till koordinatorerna, verksamhetschefen samt andra nyckelaktörer
 • Ha kunskap om samt rapportera incidenter
 • Skriftligt dokumentera och dela tidrapporter, gruppens arbetsuppgifter, problem, konflikter och annan viktig information
 • Implementera arbetet med likabehandling
 • Delta på möten

Ansökan som teamleader till Unga för orten 

Intervjuer och antagning sker löpande, med start 5 mars och slutdatum 15 maj.

Områdeskoordinator

Områdeskoordinatorerna är länken mellan feriepraktikanterna, teamleaders samt verksamhetschef. Koordinatorerna arbetar alla tre perioder, samt två veckor för introduktion. Du ska tidigare ha arbetat som platsansvarig i Tillsammans för Orten.  

Arbetsbeskrivning

 • Dagligen vara på plats i det område du blivit tilldelat
 • Vara länken mellan feriepraktikanter och teamleaders samt verksamhetschef
 • Styra, leda och fördela arbetsuppgifter samt säkerställa kontinuitet i den dagliga verksamheten
 • Med kort varsel erbjuda stöd till områdets teamleaders
 • Ha gått sommartrygghetssatsningens samtliga utbildningsmoment
 • Vara väl införstådd med och en ambassadör för sommartrygghetssatsningens vision, verksamhetsmål, kärnvärden, arbetsuppgifter och aktiviteter
 • Vara en god ambassadör för föreningen Samverkan Huddinge samt dess medlemmar
 • Hantera konflikter
 • Skriftligt dokumentera och dela tidrapporter, gruppens arbetsuppgifter, problem, konflikter och annan viktig information
 • Ha löpande ansvar för arbetsmiljön, likabehandling med mera
 • Ha löpande kontakt med och informera koordinatorerna, verksamhetschefen, teamledarna samt andra nyckelaktörer
 • Dokumentera den dagliga verksamheten och sprida information på sociala medier

Ansökan som områdeskoordinator till Unga för orten Intervjuer och antagning sker löpande, med start 5 mars och slutdatum 15 maj.

Unga för orten blir permanent

Sommaren 2017 genomfördes för femte året i rad feriepraktiken Tillsammans för Orten i Vårby, Flemingsberg och nytt för 2017 även i Skogås. Projektet genomfördes med hjälp av ett företag på uppdrag av Huddinge kommun och fastighetsföretagen Huge Bostäder AB, Fastighets AB Balder och D. Carnegie & CO. Hundratals fantastiska ungdomar har arbetat tillsammans för tryggare och snyggare bostadsområden.

Sommartrygghetssatsningen Unga för orten blir från och med sommaren 2018 permanent. Unga för orten drivs av den nybildade föreningen Samverkan Huddinge, som är ett samverkansorgan mellan de olika uppdragsgivarna.

Föreningen Samverkan Huddinge ska genomföra trygghetsskapande åtgärder i olika områden i Huddinge. Syftet är att göra områdena mer attraktiva att bo och verka i och vara en plattform för att arbeta tillsammans.

Samverkan och finansiering

Med finansiering och engagemang från Huddinge kommun och fastighetsföretagen Huge Bostäder AB, Huddinge Samhällsfastigheter AB, Fastighets AB Balder och D. Carnegie & CO ska Unga för Orten genomföras i Vårby, Flemingsberg och Skogås. Utöver finansiering till föreningen Samverkan Huddinge finansierar kommunen årligen cirka 800 feriepraktikplatser. 180 av dessa tilldelas Unga för orten.

Ger värdefull arbetslivserfarenhet för många

Under sommaren leds Unga för Orten av en ny verksamhetschef med hjälp av sex nyanställda koordinatorer. Utöver dessa anställs 15-30 unga teamleaders som handleder de 180 feriepraktikanterna i Flemingsberg, Vårby och Skogås.

Unga för orten är indelat i tre perioder 18 juni-6 juli, 9 juli-27 juli och 30 juli-17 augusti. En rolig avslutning ska äga rum i slutet av augusti.  Utöver verksamhetschefen kommer under varje period och i varje område att finnas två koordinatorer, 5-10 teamleaders samt 20 feriepraktikanter.

Varje feriepraktikant arbetar en period à 3 veckor, 6 timmar om dagen och sammanlagt 90 timmar.

Verksamhetsplan för Unga för orten 2018

Kontaktpersoner

Mariwan Omar, chef för Samverkan i Huddinge, Huddinge kommun, mariwan.omar@huddinge.se, 08- 535 331 05

Victor Mazilu, säkerhetssamordnare Huddinge kommun, Victor.Mazilu@huddinge.se, 08- 535 331 05

Caroline Lillestråle, koordinator feriepraktik Huddinge kommun, caroline.lilliestrale@huddinge.se, 08-535 360 47

Unga för orten på Facebook

Flemingsberg

Laddar...

 

Vårby

Laddar...

 

Skogås

Laddar...

Uppdaterad 31 januari 2018

Var informationen till din hjälp?