Sandsopning

Målsättningen har varit att sandsopningen i kommunen skulle vara färdig den 25 maj och den är nu i stort sett klar. Entreprenörerna som arbetar med de större maskinerna har varit igång med full styrka både vardag och vissa helger och vi har även använt egna maskiner för att få alla områden färdiga i tid.

Nu pågår den sista kollen av entreprenörernas arbete där vi ser till att åtgärda det som missats eller gjorts bristfälligt. Vi arbetar särskilt på att åtgärda vägar i Trångsundsområdet.

I år har det varit extra mycket grus och sand att ta upp efter en vinter med mycket sandning som i kombination med lång tid utan regn gör att det ligger fint damm kvar på vägarna. Vi har tyvärr inte de maskiner som behövs för att åtgärda detta.

Vi beklagar att arbetet har tagit tid och arbetar på för att färdigställa allt.

Du kan göra en felanmälanom du upptäcker brister i sandsopningen.

Sandupptagning - detta är gjort

Vecka 14 - Sandupptagning påbörjas i centrumnära områden (Stuvsta, Huddinge C, Skogås, Trångsund och Vårby). Arbetet genomfördes med mindre maskiner och ytor som prioriterades var gångbanor, GC-vägar, trappor och torgytor.

Vecka 15 - den 10 april genomfördes sandupptagning på de större gång- och cykelvägarna med direktupphandlad entreprenör. Prioriterat var de regionala cykelstråkens gång- och cykelbanor längs Storängsleden, Lännavägen, Ågestavägen, Huddingevägen, Glömstavägen, Kommunalvägen, Häradsvägen, gamla Nynäsvägen samt delar av Kungens kurvaområdet sopades. Fredagen den 13 april påbörjades sandupptagningen i Segeltorp/Kungens kurva med sedan tidigare upphandlad entreprenör som kunde starta tidigare än planerat.

Vecka 16 fortsatte arbetena med sandupptagning i Segeltorp/Kungens kurva och ytterligare flera gång- och cykelstråk till exempel med längs Källbrinksvägen och i Fullersta mot centrum.

Vecka 17 påbörjades sandupptagning i Vistabergsområdet

Vecka 18 startar vi den stora sandupptagningsinsatsen i kommunens fem återstående entreprenadområdena (Skogås/Trångsund, Vårby, Flemingsberg, Sjödalen/Fullersta, Stuvsta).

Vecka 20 - Vårby är färdigsopat den 14 maj. I Flemingsberg, Stuvsta och Trångsund/Skogås har vi sopat halva distriktet för att färdigställa i vecka 21. I Sjödalen/Fullersta har vi nästan sopat färdigt och kommer sopa resterande gator i vecka 21.

Vecka 21 - I Sjödalen/Fullersta sandsopas måndag 21 maj. Trångsund och Skogås blir sopad under veckan. Lännaområdet sandsopas under tisdagen den 22 maj.  I Flemingsberg sopar man under tisdagen den 22 maj i Visättra. I Sjödalen sopar man Vistaberg ned mot Källbrinksvägen. Gladö Kvarn sandsopas under veckan. I Högmora sandsopas de vägar som kommunen har ansvar för, flera vägar i Högmora ansvarar enskilda vägföreningar för.

Vecka 22
Entreprenörerna är nu i stort sett färdiga med sandsopningen. Nu ser vi över brister i arbetet och åtgärdar det. Vi arbetar särskilt på att åtgärda vägar i Trångsundsområdet.

Skogås och Trångsund

Den 29 maj utfördes sandupptagning på:

  • Trångsundsvägen
  • Skogåsleden
  • Gärdesvägen
  • Stortorpsvägen
  • Storvretsvägen
  • Österleden mellan Gamla Nynäsvägen fram till Storvretsvägen
  • Gamla Nynäsvägen mellan Österleden fram till cirkulationen Trångsund
  • Vretvägen (industriområdet)

Flemingsberg

Återstår sandupptagning på framförallt Regulatorbron, utförs den 30 maj under kvällen och natten.

Industriområden

Sandsopning är färdig på Vretvägen i Skogås.Sandsopning av industriområden pågår under kvällen och natten, det gäller Storängen och Länna.

Grushögar hämtas upp efter den 25 maj

Grushögar som ligger ute kommer att hämtas upp efter den 25 maj, ett arbete som görs löpande. Det grus som ligger kvar på platser där maskiner inte kommer åt ordentligt som till exempel vissa gräsytor, kommer att hämtas upp med specialmaskin efter sandsopningen.

Om din gata inte är sopad enligt ovan kan du göra en felanmälan

Hur prioriterar vi?

Vi sandsopar först gång- och cykelvägar i kommunens centrumområden, sedan tar vi bostadsområden. Vi kan tyvärr inte säga när just din gata kommer att sopas.

Varför startar vi inte tidigare?

På grund av en något försenad upphandling så kom vi gång med den stora stora sandupptagningen senare än beräknat i fem av våra sex entreprenadområden. Vi beklagar detta. Generellt beräknas startdatum efter hur vårvädret brukar se ut och planeras långt i förväg. Det får inte vara minusgrader när vi startar sandsopningen, då är sanden fastfrusen. Frost på nätterna gör också sanden inte hunnit tina upp på dagen vilket gör att det tar längre tid. Därför startar sandsopningen först när också nätterna är frostfria.

Vem ansvarar för vilka vägar?

Huddinge kommun sopar de flesta vägarna. Större vägar som Huddingevägen, Nynäsvägen och Glömstavägen sköter Trafikverket. Enskilda vägar sköter lokala vägföreningar.

Tänk på att vi sopar i två steg

Först sopar vi bort det grova gruset bort från gatan, sedan det finare gruset. Det kan ibland ta flera veckor emellan grovsopning och finsopning. Om du tycker att sopningen varit slarvig kan det bero på att vår entreprenör inte har hunnit sopa bort det finare gruset ännu.   

Parkeringsförbud på vissa vägar

En del vägar har parkeringsförbud den dagen vägen ska sopas. Då sätter vi upp särskilda skyltar i god tid. Tyvärr räcker det med en enda felparkerad bil för att försena sopningen, så var extra uppmärksam på gatan där du brukar parkera under april och maj.

Uppdaterad 30 maj 2018

Var informationen till din hjälp?