Gator som ska få ny asfalt (beläggningsprogram)

Beläggningsprogrammet redovisar vilka kommunala gator samt gång- och cykelvägar som ska få ny asfalt under året. Ibland gör vi ändringar och omprioriteringar i beläggningsprogrammet under årets gång.

Ungefär en vecka innan asfalteringsarbetet börjar får du som bor i området information i brevlådan om när arbetet kommer att pågå och vad det innebär.

Gator som ska asfalteras under 2017

Områden i Jakobsdal:

Altartorpsvägen

Brantstigen

Brinkstigen

Dalvägen

Ekhagsvägen

Fållvägen

Fogdevägen

Grenvägen

Hagvägen

Hövdingevägen

Juringe Allé

Kapellvägen

Kilvägen

Knostervägen

Kolartorpsvägen

Lars Hiertas väg

Oliweblads väg

Per Hiertas väg

Skyttelvägen

Skördevägen

Slåttervägen

Sätthammarsvägen

Tallåsstigen

Vävarevägen

Områden i Kråkvik:

Blåmesvägen

Bofinksvägen

Domherrevägen

Duvstigen

Duvvägen

Ejdervägen

Fasanstigen

Fasanvägen

Gulmesvägen

Gärdsmygsvägen

Gökvägen

Järpstigen

Lövdalsvägen

Måsvägen

Nydalsvägen

Restavägen

Ripvägen

Sjöstigen

Skatvägen

Uvstigen

Uvvägen

Ärlvägen

Områden i Kynäsområdet

Balingsnäsvägen

Björkhagsvägen

Egnahemsvägen

Grindvägen

Hällstigen

Jasminvägen

Långkärrsvägen

Mogropsvägen

Odlarvägen

Rondovägen

Sofiebergsvägen

Solfagravägen

Svartviksvägen

Österskogsstigen

Utryckningsvägen mellan Källbrink ( och Kungens kurva ( Ryttarhalsvägen)

Uppdaterad 1 februari 2018

Var informationen till din hjälp?