Gator som ska få ny asfalt

Beläggningsprogrammet redovisar vilka kommunala gator samt gång- och cykelvägar som ska få ny asfalt under året. Ibland gör vi ändringar och omprioriteringar i beläggningsprogrammet under årets gång.

Ungefär en vecka innan asfalteringsarbetet börjar får du som bor i området information i brevlådan om när arbetet kommer att pågå och vad det innebär.

Gator som ska asfalteras 2018

Advokatstigen
Badstigen
Brovaktarvägen
Dammtorpsvägen
Chronas väg
Eijravägen
Elektronvägen
Erik Pukes väg 1-6
Greve Mörners väg
Hammardalsslingan
Huldrestigen
Husmansvägen
Häggstavägen
Klintvägen
Lillerudsvägen
Lövstastigen
Nämndemansvägen
Oskarsvägen
Peder Smedhs väg
Peter Pans väg
Prästskogsvägen
Sibyllavägen
Sigvardsvägen
Skogshemsvägen
Skogstorpsvägen
Storskogsvägen
Sundby gårdsväg
Skoghemsvägen
Snäckvägen
Snättringevägen
Staffansvägen
Storskogsvägen
Teknikervägen
Utsiktsgränd
Utsiktsvägen
Ymervägen
Åldermansvägen
Ågestabron

Uppdaterad 10 juni 2018

Var informationen till din hjälp?