Centrala Huddinge – en trivsam stadsmiljö med bostäder, shopping och goda kommunikationer

I dag rymmer Centrala Huddinge en mångfald av caféer, restauranger och butiker. En god grund för ytterligare förtätning där stadsmiljön står i centrum.

Här finns potential att bygga minst 5 000 nya bostäder samt ytterligare handel och kontor. Allt i en tät stadsmiljö som prioriterar gående, cyklar och kollektivtrafik.

Industri blir blandstad

Nu pågår omvandlingen av det tidigare industriområdet Storängen till ett attraktivt bostadsområde i anslutning till Huddinge centrum. Här byggs nu cirka 650 bostäder av tre exploatörer i det gemensamma kvarteret Brandstegen. I bottenvåningarna finns plats för lokaler samt service.

Nyligen påbörjades förnyelsen av gatumiljön till en mer välkomnande plats för gående och cyklister.

Huddinge centrum förtätas

Vid Sjödalsvägen byggs samtidigt ytterligare 139 lägenheter i två höga hus med 9 respektive 15 våningar. Här är det nära till den populära Sjödalsparken som planeras bli en ännu tydligare stadspark i anslutning till centrum.

Satsningar på fler skolor

Även infrastrukturen stärks i och kring Centrala Huddinge, med bättre anslutningsplatser för bussar och tåg. I området kring Kvarnbergsplan har både HSB och Veidekke uppfört nya bostäder, samt förskola, med inflyttning redan i år.

Samtidigt som fler bostäder växer fram satsas även på ytterligare förskolor och skolor. Bland annat planeras för två nya grundskolor och en utbyggnad av Tombergaskolan där det idag finns cirka 500 elever i årskurserna förskoleklass till och med årskurs 6.

Attraktiv blandstad

Den första etappen av omvandlingen av Storängen är kvarterat Brandstegen. Här bygger Veidekke Bostad, Ikano Bostad och HSB ett kvarter med cirka 650 lägenheter. Första inflyttning beräknas under 2017. Ett helt omvandlat Storängen rymmer minst 3 000 lägenheter.

Klockarbacken

I kvarteret Klockarbacken byggs två nya och höga bostadshus i 9 och 15 våningar. Einar Mattsson bygger totalt 139 bostäder.
Inflyttning våren 2017.

1000 bostäder byggs idag

I dag är cirka 1000 bostäder under uppförande – cirka 260 inflyttningsklara under 2016. Bland dessa Veidekkes cirka 170 lägenheter i tre femvåningshus och ett tiovåningshus vid Kvarnbergplan.

Uppdaterad 21 juni 2017

Var informationen till din hjälp?