Kungens Kurva – Skandinaviens största shoppingområde expanderar

Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-Skärholmen växer vidare med ett helt nytt IKEA-varuhus. Dessutom planeras för cirka 4000-6500 bostäder i området, samtidigt som närmiljön förbättras för gående och cyklister.

IKEA står inför en stor förnyelse då de bygger ett helt nytt varuhus i anslutning till Kungens kurva shoppingscenter. Målet är att ge besökarna en bättre helhetsupplevelse men även öppna för ytterligare kollektivt resande.

Mer tillgängligt för alla

En av våra viktigaste uppgifter är att göra Kungens kurva mer tillgänglig för alla. Därför görs fler satsningar i gatumiljön för att skapa en tryggare plats för gående och cyklister. Fler torg och mötesplatser planeras, inte minst längs med den nya huvudgatan Tangentvägen. Det ska vara enkelt och säkert att röra sig runt i Kungens kurva. Arbetet sker tillsammans med fastighetsägare och företagare som arbetar aktivt för att utveckla olika sorters handel i området.

Dessutom planeras för bostäder i Kungens kurva, i en omfattning av cirka 4000- 6500 lägenheter. Morgondagens shoppingområde får en mer stadslik utformning med en starkare koppling till Skärholmen. Den pågående utbyggnaden av Förbifart Stockholm stärker tillgängligheten, samtidigt som Spårväg syd kan öppna området för spårbunden kollektivtrafik.

Besökarna i fokus

I dag är Kungens kurva-Skärholmen Skandinaviens största handelsområde med cirka 30 miljoner besökare per år. Nationella som internationella företag inom allt från bygg- och inredning till dagligvaruhandel lockar besökare. Det finns goda förutsättningar för fler arbetsplatser, fler branscher och även ytterligare kontor.

Här står besökarna i fokus, och därför är målet en trygg och trivsam miljö, dit alla känner sig välkomna.

 

Mer stadslik miljö

Nu pågår arbetet att göra det enklare och säkrare att röra sig runt i Kungens kurva även som gående och cyklist. Fler mötesplatser planeras i form av en mer stadslik miljö.

 

Fler evenemang

Huddinge Resort kan ge Kungens kurva en spa- och wellnessanläggning med hotell och konferensmöjligheter. Planering pågår av projektet som kan öppna området för fler evenemang och ytterligare besökare.

Webbplats för Kungens kurva

Missa inte Kungens kurvas egen webbplats med nyheter om och från området. Här hittar du också en diger lista över alla shopping, service och kultur. 

Uppdaterad 21 juni 2017

Var informationen till din hjälp?