Spårvägar knyter samman regionen

I dag når du Huddinge kommun på en rad olika sätt: fjärrtåg, regionaltåg, pendeltåg och tunnelbana. Stationen i Flemingsberg är en av de största i landet med mer än 20 000 resande varje dygn.

Nu planeras fler spårvägar för att underlätta det hållbara resandet ytterligare och knyta samman de södra delarna av Stockholmsregionen. Bland planerna finns Spårväg syd och ett nytt resecentrum i Flemingsberg.

Spårväg syd – en avgörande satsning

När Spårväg syd byggs kan cirka 20 000 nya bostäder bli verklighet i Huddinge kommun, bland annat i form av den nya stadsdelen Loviseberg. Samtidigt som Spårväg syd ger rätt förutsättningar för att möta utmaningarna för en kraftigt växande region.

Spårvägen är tänkt att passera knutpunkter som Masmo, Kungens kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen. Totalt handlar det om cirka 17 kilometer spårväg som kan knyta samman de södra delarna av regionen.

Länkar samman tillväxtområden

Spårväg syd stärker tvärförbindelserna i södra Stockholm genom att skapa en betydelsefull länk mellan Flemingsberg och Kungens kurva-Skärholmen. Två starka tillväxtområden som redan utpekats som regionala stadskärnor. Här skapar spårvägen förutsättningar för fler satsningar som leder till en starkare arbetsmarknad och ett växande näringsliv.

Spårväg syd öppnar för exploatering av områden som tidigare varit svåra att nå med kollektiva färdmedel. Ökade möjligheter till resande bidrar också till en bättre matchning och integration av kompetensen i hela regionen.

Så planeras för Spårväg syd

Idag pågår en så kallad programstudie av Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting. Nyligen blev det även klart att staten, Stockholms läns landsting och Stockholms stad tillsammans med Huddinge kommun vill finansiera Spårväg syd.

Spårväg syd hos Trafikförvalningen SLL

Sverigeförhandlingen

Uppdaterad 21 juni 2017

Var informationen till din hjälp?