Månskärsvägen – Huddinge Resort

Kommunen vill komplettera Kungens kurva med en hotell-, konferens- och badanläggning med spa, restauranger, viss handel och parkering på tomten Kvadraten 3. Arbetet med detaljplan är pausat och vi har utlyst en idétävling för exploatörer.

Vad händer nu?

  • Arbetet med detaljplan är pausat på grund av att markanvisningsavtalet med den tidigare exploatören har gått ut.
  • Nu har vi utlyst en idétävling för exploatörer, som kan lämna in sina förslag på hur de skulle vilja utveckla området.

Läs mer om idétävlingen för Kvadraten 3

Vad gör vi?

2011 fick vi i uppdrag att upprätta en detaljplan för området Kvadraten 3. Inriktningen är att pröva om området kan användas till en hotell-, konferens- och badanläggning med spa, restauranger, viss handel och parkering. I och med att markanvisningsavtalet med exploatören har gått ut utreder vi hur vi ska gå vidare med detaljplaneläggning och byggnation av denna fastighet.

Utställning

En programhandling var på programsamråd den 1 juli-5 september 2010. Samråd skedde mellan den 7 mars och 12 april 2013. Planhandlingar fanns tillgängliga i Tekniska nämndhuset på Sjödalsvägen 29. Den 14 mars 2013 anordades ett samrådsmöte på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Utställning skedde den 11 februari–11 mars 2014, se utställningshandlingar nedan.

Tidplan

Eftersom arbetet med detaljplan är pausat kan vi inte säga något om tidplan för detta projekt just nu.

Uppdaterad 21 juni 2017

Var informationen till din hjälp?