Till mobilversionen av huddinge.se

Förskolan Svalan

På Svalan har vi lång erfarenhet av att möta många olika barn och föräldrar. Varje möte gör oss klokare och lär oss något nytt. Vi vill skapa en meningsfull, rolig och lärorik vardag på förskolan där alla barn får växa och utvecklas tillsammans.

Svalan är en kommunal förskola som ligger centralt i Skogås nära centrum, pendeltåg och bussar. Från gatan syns endast en parkering, men på andra sidan omgärdas förskolan av en gård som under verksamhetstid präglas av många olika aktiviteter. Gården består till viss del av asfalt men också natur. Direkt utanför grinden kommer man till skogen och flera parker och allmänna lekplatser finns i närheten.

På Svalan finns tre avdelningar:

  • Lönneberga - har barn 1-2 år
  • Junibacken - har barn cirka 2,5-4 år
  • Bullerbyn - har barn 4-5 år

Här finns också pedagogiskt center där förskolechefen har sitt kontor och utrymmen för samtal och möten.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Förskolan är stängd två dagar per termin, då pedagogerna har planeringsdagar. Du får i god tid information om vilka dagar som gäller på din förskola.

En del av Österleds förskoleområde

Svalan, Fugan, Svanen, Sångfågeln och Trubaduren bildar tillsammans Österleds förskoleområde. Under sommar och jul slår vi ihop verksamheterna under några veckor och håller endast öppet på en eller två av förskolorna.

Utgår från barnens behov

Barnen ska vara huvudpersoner i sin egen utveckling och sitt lärande. Vi utgår från barnens behov och intressen och bygger vidare på det. Barnen är med och reflekterar och är delaktiga i hur miljön ska utformas, vilket material som ska finnas och vilka aktiviteter vi ska hitta på tillsammans. Olika typer av material finns tillgängliga så att barnen själva kan välja vad de vill göra.

Leker fram språk och matematik

Vi använder ett rikt språk där vi benämner och beskriver det vi gör och vad som händer. Språkinlärningen blir lustfylld med hjälp av sagor, rim, ramsor och sånger. Vi tror också på att låta barnen vara i mindre grupper under dagen så att alla får utrymme att prata. 

Matematiska begrepp hittar vi i vår vardag. Matsituationen är ett exempel där vi pratar om antal, mycket, lite, fler, färre och så vidare.

Spännande med naturvetenskap

Tillsammans med barnen utforskar vi naturen, både på förskolans gård och när vi går ut i skogen. Vi stimulerar deras intresse för naturvetenskap och teknik genom att undersöka olika material och genomföra experiment som anpassas efter barnens ålder och mognad. Barnen är med och komposterar mat, återvinner papper och lär sig om kretslopp på ett naturligt sätt.

Utlopp för sin kreativitet

Hos oss får barnen uttrycka sig på många sätt, till exempel genom att måla, snickra, använda lera, textil, papper och naturmaterial. Vi har också en bildpedagog som kommer till Svalan med jämna mellanrum och introducerar nya material och tekniker för barnen.

Viktigt med rörelse

Genom dans, musik, drama och lek får barnen möjlighet att lära sig med hela kroppen. Vi sjunger och dansar till musik från olika kulturer och leker regellekar där vi lär oss hur vi ska vara mot varandra. Varje dag är vi ute och rör oss. I skogen klättrar vi över stockar och stenar och på vår egen gård finns tillgång till sand, vatten, gungor, cyklar, snickarverkstad med mera.

Föräldraaktiv inskolning

Vi har en inskolning på cirka tre dagar där föräldrarna är med sitt barn hela dagarna och deltar i alla aktiviteter och rutiner som sker under dagen. I de flesta fall brukar det gå bra att lämna barnet den fjärde dagen, men det kan ibland behövas ytterligare medverkan av föräldern någon/några dagar. Alla barn är olika och därför är inskolningen en individuell process för varje barn. Vi ser både till det enskilda barnets behov och till föräldrarnas önskemål.  Några veckor efter inskolningen blir du inbjuden till ett uppföljande samtal om hur det går för ditt barn.

Föräldrarna är de som känner sina barn allra bäst. Förskolan finns till för barnen och för att främja barnens utveckling är det viktigt med ett nära samarbete och god relation till hemmen. Föräldrarna är alltid välkomna att ta del av vår verksamhet och vi vill gärna att de lär känna den plats där deras barn tillbringar mycket av sin tid. Så ta dig gärna tid att komma in en stund när du ska hämta ditt barn.

På väggarna sätter vi upp texter och bilder som visar vad vi gör i förskolan och varje barn har en portfolio där vi dokumenterar utveckling och lärande. Minst en gång per år bjuder vi in till föräldrasamtal och vi ordnar även drop in-kaffe och familjefester med knytis. Inte minst är den dagliga kontakten vid hämtning och lämning viktig, då vi alltid stämmer av hur dagen har varit och vad barnet har varit med om.

Postadress

Förskolan Svalan
Österleden 14A
142 31 Skogås

Förskolechef

Eva Rebane
Telefon: 0709-750 274
E-post: Eva.rebane@huddinge.se

Frånvaroanmälan

Vid frånvaro ringer du till ditt barns avdelning och anmäler detta. Om ingen svarar kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen. Det är viktigt att du ringer på morgonen så att vi kan göra en god planering av personalbemanning och kokerskan kan beräkna rätt antal portioner för dagen.

Avdelningarna

Lönneberga, småbarn  Telefon: 08-535 349 30
Junibacken, mellanbarn Telefon: 08-535 349 31
Bullerbyn, storbarn Telefon: 08-535 349 24

Besök oss gärna!

Ring då förskolan direkt för att komma överens om en lämplig tid då någon kan ta hand om dig och visa runt i lokalerna.

  • Skriv ut
Tack för dina synpunkter!

E-tjänster och blanketter

Hitta hit

  • Österleden 14A
    Skogås

Svalan ligger i hjärtat av Skogås nära centrum. 3 minuter till pendeltåg mot Västerhaninge och Stockholms city. Buss 828+831 till Farsta. Buss 830 till Haninge eller Farsta. Buss 742 till Huddinge centrum eller Huddinge sjukhus.