Webbkarta

Huddinges webbkarta (länk, extern webbplats) kan du själv kryssa i vad du vill se, mäta och göra egna markeringar. Här beskriver vi ett par tips som kan vara bra att läsa igenom innan du går till kartan.

Så använder du webbkartan

  1. Visa information på kartan
  2. Byta bakgrundskarta
  3. Zooma och navigera
  4. Söka efter en adress, fastighet eller kommundel
  5. Söka efter något nära en adress, fastighet eller kommundel
  6. Visa detaljplan
  7. Göra en tomtkarta

Visa information på kartan

Du tänder och släcker information på kartan genom att klicka i och ur dem under fliken "Visa". Du kan ha flera lager tända samtidigt, men kartan kan kännas "seg" om du har många lager tända samtidigt. Klicka på rensaknappen om du vill släcka alla lager.

 

 

När du klickar på kartobjekt i kartan får du upp en pop-up med information om objektet.

Huddinges webbkarta (länk, extern webbplats)

Byta bakgrundskarta

Kartan finns som tomtkarta, översiktskarta och flygfoto. Du byter bakgrundskarta genom att klicka på någon av knapparna "Tomtkarta", "Översikt" eller "Flygfoto" ovanför kartan.

 

Zooma och navigera

Du zoomar genom att klicka på minus- eller plustecknet ovanför kartan eller genom att "scrolla" (snurra på mushjulet om du använder en mus). Du kan också zooma in och centrera kartan vid en viss position genom att dubbelklicka i kartan.

Flytta kartan i sidled genom att klicka och dra i kartan.

Söka efter en adress, fastighet eller kommundel

Lämna tomt i listan för "Vad söker du?". Skriv sedan in antingen en adress, en fastighetsbeteckning eller ett kommundelsnamn i textfältet "Var" och klicka på "Sök". Din sökträff visas i kartan. Om du får flera träffar på sökningen så visas de i listan "Sökträffar". Klicka på en sökträff i listan för att visa den i kartan.

 

 

Söka efter något nära en adress, fastighet eller kommundel

Välj vad du vill söka efter i listan för "Vad söker du?" (till exempel "Förskola"). Skriv sedan in en adress, en fastighetsbeteckning eller ett kommundelsnamn (till exempel Stuvsta) och klicka "Sök". Nu kan du se vilka förskolor som finns omkring Stuvsta i listan med sökträffar och i kartan.

Visa detaljplan

Lämna tomt i listan för "Vad söker du?". Skriv in en adress eller en fastighetsbeteckning i textfältet för "Var" och klicka på "Sök". Din sökträff visas i kartan.

Klicka på fliken "Visa" och kryssa i ”Gällande planer” under kategorin "Bygga, bo och miljö". 

Om du vill se pågående planarbeten klickar du istället i ”Pågående planarbeten” under samma kategori.

 

Om du klickar på en fastighet i kartan får du upp en pop-up med en länk som innehåller detaljplanens handlingar. Vill du ta del av mer underlag till detaljplanen är du välkommen att mejla plan@huddinge.se.

 

Huddinges webbkarta (länk, extern webbplats)

Göra en tomtkarta

Välj bakgrundskartan ”Tomtkarta” högst upp. Leta upp rätt fastighet, till exempel genom att söka på adress under ”Var”. Din sökträff visas i kartan. Klicka på ”Skapa PDF” uppe till höger.

 

Skriv en titel. Välj bakgrundslagret ”Tomtkarta”. Ange vilket format och skala du vill ha på tomtkartan. Klicka på ”Skapa PDF” och spara filen.

 

Upphovsrätt och copyright

All kartinformation i webbkartan är skyddad av gällande lagstiftning om upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (1960:729). Det innebär att materialet inte får användas på annat sätt än vad lagstiftningen och upphovsrättsinnehavaren tillåter.

Kartinformationen levereras ur databasen i befintligt skick och Huddinge kommun tar därför inget ansvar för informationens fullständighet.

Vid eventuell tveksamhet om hur du får använda kartmaterialet kontakta Huddinges lantmäteriavdelning via lantmateri@huddinge.se.

Uppdaterad 29 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?