Avlopp

Att ansluta till kommunalt vatten och avlopp

När du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp ska du vända dig till Stockholm Vatten och Avfall som ansvarar för det kommunala dricksvattnet i Huddinge. De kvalitetskontrollerar vattnet dygnet runt så att det uppfyller Livsmedelsverkets regler. Hårdhetsgraden på kranvattnet i Huddinge ligger mellan 4-6° dH och är mjukt.

Stockholm Vatten och Avfalls webbplats får du också all information du behöver om anslutning, förbindelsepunkter och kostnader. Där finns också blanketten Servisanmälan för småhus och villor

Tillsyn av enskilda avlopp

I Huddinge kommun finns cirka 1 500 enskilda avlopp som miljötillsynsavdelningen regelbundet granskar för att motverka att bristfälliga avlopp förorenar dricksvatten och skadar miljön. Alla avloppsanordningar ska vara godkända och uppfylla de miljökrav som gäller. Läs mer om vår tillsyn av enskilda avlopp.

Vill du lämna ett klagomål?

Om du upptäcker att ett enskilt avlopp är bristfälligt, till exempel på grund av bräddning, stank eller synliga utsläpp till vattendrag, kan du anmäla det till oss. Använd dig av vårt klagomålsformulär.

Regler för enskilda avlopp

Ta reda på om ditt enskilda avlopp uppfyller kraven på rening för ditt hus. På avloppsguidens test för avlopp kan du läsa om vad som gäller.

Om du har frågor om ditt avlopp kan du kontakta miljötillsynsavdelningen.

Om du ska installera ett enskilt avlopp måste du ha tillstånd från kommunen. I Huddinge gäller generellt hög skyddsnivå för enskilt avlopp enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17). Det innebär att vi har höga krav på att ditt enskilda avlopp utformas så att det inte är en risk för miljön eller hälsan.

Den vanligaste typen av enskild avloppslösning i Huddinge är WC till sluten tank och infiltrationsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten. Den typen av avloppslösning klarar vanligtvis kraven på hög skyddsnivå.

Vi rekommenderar att du anlitar en erfaren konsult eller entreprenör som gör hela eller delar av jobbet åt dig.

Havs- och vattenmyndighetens webbplats hittar du mer information om vilka regler som gäller för enskilda avlopp.

Installera enskilt avlopp – steg för steg

1. Kontakta en konsult

Kontakta en erfaren konsult eller entreprenör som kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram ett underlag för din ansökan. På avloppsguiden.se hittar du en del av de konsulter som är verksamma i Huddinge kommun

2. Välj anläggning

Välj typ av anläggning. Vilken som passar bäst kan bero på tomtens storlek, markförhållanden och var det finns dricksvattenbrunnar. Generellt gäller hög skyddsnivå för enskilt avlopp i kommunen. På avloppsguiden.se kan du läsa om de olika anläggningarna.

3. Kontakta grannar

Kontakta dina grannar för att få reda på var det redan finns dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar. Du behöver fylla i uppgifterna i din ansökan.

4. Gräv provgrop

I de flesta fall behöver du gräva en 2–3 meter djup provgrop som vi kan besiktiga.

5. Ansök

Ansökan om enskilt avlopp

Det här behöver du skicka med tillsammans med ansökan:

  1. Tomtkarta som innehåller både nuvarande och planerade
   • avloppsanläggningar
   • byggnader
   • fastighetsgränser
   • tillfartsvägar
   • egna och närmsta grannarnas dricksvattenbrunnar och energibrunnar inom 100 meter
   • diken och vattendrag
   • eventuellt berg i dagen
   • platser för provgropar och där du eventuellt tagit jordprov
  2. Jordprovsanalys (gäller inte WC till sluten tank) presenterad i en siktkurva
  3. Plan- och sektionsskiss över avloppsanläggningen.
  4. Ifylld blankett där SRV Återvinning har yttrat sig om att tömma slam på din fastighet.

   Begäran om yttrande angående slamtömning
  5. Kort beskrivning av hur avloppsanläggningen ska utformas.

6. Vänta på tillstånd

Vänta tills du fått ett skriftligt tillstånd innan du börjar bygga din anläggning. Om din ansökan inte är komplett hör vi av oss till dig inom 3 veckor. 

Från det att din ansökan är komplett kan det dröja ungefär 10 veckor innan du har fått ditt tillstånd. Hur lång tid det tar beror på hur hög ärendebelastning vi har och om vi behöver komma på inspektion. Under våren får vi in flest ansökningar.

Det är viktigt att du bygger enligt tillståndet och fotograferar anläggningen under arbetets gång.

7. Intyga att avloppet är färdigt

När du har installerat ett enskilt avlopp ska du skicka in intyg om att avloppet är färdigt. Intyget innebär att du lovar att avloppet är gjort enligt tillståndet som du fått från kommunen.

Använd e-tjänsten Intyg om färdigt avlopp

Du betalar en avgift för ansökan

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om enskilt avlopp. Hur mycket det kostar beror på vad din ansökan gäller.

De vanligaste vi handlägger är:

 • Inrättande av vattentoalett med sluten tank kostar 5 700 kronor
 • Inrättande av vattentoalett med utsläpp till markeller vatten, till exempel minireningsverk eller markbäddar, kostar 10 260 kr.
 • Inrättande av WC till sluten tank och bad-, disk- och tvättvatten med utsläpp till mark eller vatten. Den ansökan kostar 10 260 kronor.

Hör av dig till miljötillsynsavdelningen om du har frågor om din avgift.

Blanketter och dokument

Miljötillsynsavdelningen

Sjödalsvägen 29, Huddinge

Telefon: 08-535 300 00 (Växel)

E-post: miljotillsyn@huddinge.se

Uppdaterad 21 september 2017

Var informationen till din hjälp?