Jämför förskolor

Förskolan Albatrossen

Förskolan Albatrossen är en kommunal förskola som ingår i Sjödalens förskolor tillsammans med förskolorna Balingsnäs, Entitan, Sagoskogen, Sörskogen och Äpplet.

Visa jämförlistan

Förskolan Atlas

Förskolan Atlas är en kommunal förskola som ingår i Kräppla förskoleområde tillsammans med förskolan Vihem, Kräppla förskola och Kungsfågelns förskola.

Visa jämförlistan

Förskolan Balingsnäs

Förskolan Balingsnäs är en kommunal förskola och ingår i Sjödalens förskolor tillsammans med Albatrossen, Entitan, Sörskogen, Sagoskogen och Äpplet.

Visa jämförlistan

Förskolan Daggkåpan

Daggkåpan är en kommunal förskola och ingår i förskoleområdet Stuvsta förskolor tillsammans med Dagsvärmaren, Elden och Draken.

Visa jämförlistan

Förskolan Draken

Draken är en kommunal förskola och ingår i förskoleområdet Stuvsta förskolor. Förskolan är centralt belägen vid Kvarnbergsplan.

Visa jämförlistan

Förskolan Elden

Elden är en kommunal förskola och ingår i förskoleområdet Stuvsta förskolor och är centralt belägen vid Kvarnbergsplan.

Visa jämförlistan

Förskolan Entitan

Förskolan Entitan är en kommunal förskola som ingår i Sjödalens förskolor tillsammans med förskolorna Albatrossen, Balingsnäs, Sagoskogen, Sörskogen och Äpplet.

Visa jämförlistan

Förskolan Filius & Filia

Filius & Filia är en föräldrakooperativt driven förskola i centrala Huddinge som är tvåspråkig med engelska och svenska som aktiva språk.

Visa jämförlistan

Förskolan Fridhem

Förskolan Fridhem är en kommunal förskola med fem avdelningar, cirka 95 barn mellan 1 och 5 år uppdelade i två byggnader.

Visa jämförlistan

Förskolan Fugan

Förskolan Fugan är en kommunal förskola i Österleds förskoleområde och ligger i Skogås i Östra Huddinge.

Visa jämförlistan

Förskolan Fullersta

Fullersta förskola är en kommunal förskola som ingår i förskoleområdet Fullersta 1 tillsammans med förskolorna Fölet och Örtagården.

Visa jämförlistan

Förskolan Guldgruvan

Guldgruvans förskola är ett föräldrakooperativ som är I ur och skur-certifierat, som ligger bakom Huddinge stadsbibliotek.

Visa jämförlistan

Förskolan Kästa

Kästa förskola är en kommunal förskola som tillsammans med Kästa skola ingår i enheten Kästa förskola och skola.

Visa jämförlistan

Förskolan Luna

Förskolan Luna är en fristående förskola som drivs av Helianthus och ligger nära Huddinge centrum.

Visa jämförlistan

Förskolan Nejlikan

Förskolan Nejlikan är en kommunal förskola i Vårby Gård och ingår i en enhet tillsammans med förskolan Ringblomman och Nyckelpigan.

Visa jämförlistan

Förskolan Nyckelpigan

Förskolan Nyckelpigan är en kommunal förskola i Vårby Gård och ingår i en enhet tillsammans med förskolan Nejlikan och Ringblomman.

Visa jämförlistan

Förskolan Ringblomman

Förskolan Ringblomman är en kommunal förskola i Vårby Gård och ingår i en enhet tillsammans med förskolan Nejlikan och Nyckelpigan.

Visa jämförlistan

Förskolan Smista

Smista förskola är en kommunal förskola som ingår i Smista förskolor, tillsammans med förskolorna Väktaren och Höjden.

Visa jämförlistan

Förskolan Tvättbjörnen

Förskolan Tvättbjörnen är en kommunal förskola med fyra avdelningar, som ingår i Trångsunds förskoleområde och ligger nära Trångsunds centrum.

Visa jämförlistan

Förskolan Vista

Förskolan Vista är en kommunal förskola som ligger i Vista/Vistabergs bostadsområde bredvid Vistaskolan.

Visa jämförlistan