Förskoleklass

Riksdagen har beslutat att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. Det betyder att förskoleklass är obligatoriskt för alla barn i Sverige. Ändringen gäller från 1 januari år 2018.

Förskoleklass är en egen skolform inom grundskolan och har samma läsårstider.

Söka skola

Du kommer att få information om hur skolansökan går till, hemskickad i början av januari.

Läs mer om att söka skola

Fritidshem

Du kan också söka fritidsplats om du har ett barn som ska börja i förskoleklass.

Läs mer om fritidshem 

Skolskjuts

I vissa fall kan ditt barn ha rätt till kostnadsfri skolskjuts.
Läs mer om skolskjuts

Uppdaterad 8 november 2018

Var informationen till din hjälp?