Grundsärskola

Grundsärskolan är till för barn som har svårt att klara målen för grundskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada.

Grundsärskolan omfattar årskurs 1-9. Barnet kan antingen

 • gå i en grundsärskoleklass med andra elever med liknande behov
 • eller gå i en grundskoleklass men läsa efter grundsärskolans kursplaner

Träningsskolan

Inom grundsärskolan finns träningsskolan, som är en särskild inriktning för elever som har svårt att ta till sig vissa ämnen. I träningsskolan läser eleverna ämnesområden istället för ämnen.

På Skolverket kan du läsa om läroplanen för grundsärskolan och vilka ämnen som ingår. Där finns också information om träningsskolan.

Gå till Skolverket

Utredning

Innan barnet kan börja i grundsärskolan görs en utredning som består av fyra fristående bedömningar:

 1. pedagogisk bedömning av hur barnet kan nå grundskolans kunskapskrav
 2. medicinsk bedömning av medicinska hinder för inlärning
 3. social bedömning av sociala hinder för inlärning
 4. psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå

Skolstödsenheten i Huddinge kommun fattar beslut om barnet ska gå i grundsärskola eller inte, baserat på utredningen. Om ditt barn ska börja i grundsärskolan erbjuder kommunen en plats i någon av våra kommunala skolor. Utgångspunkten för placeringen är elevens behov och avståndet till skolan.

Fritidshem för grundsärskola 

På de skolor som har grundsärskoleverksamhet finns också möjlighet för eleverna att gå på fritids, antingen i grundskolans fritidshem eller i egna mindre grupper.

Fritidsverksamheten är första hand för barn i åldern 6 till 13 år. Barnet får gå på fritids till och med den termin när barnet fyller 13 år. Barn som fyller år under vårterminen får behålla platsen till 30 juni och barn som fyller under hösten till den 31 december.

Ansökan om fritidshemsplats i grundsärskolan 

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är insatser för dig med funktionsnedsättning som bor tillsammans med familjemedlemmar. 

Läs mer om olika former av korttidsvistelse

Grundsärskolor i Huddinge kommun

 • Balingsnässkolan: åk 7-9, grundsärskola, grundsärskola inriktning träningsskola
 • Lindskolan: åk F-9, autism, grundsärskola, grundsärskola inriktning träningsskola
 • Mörtvikskolan: åk F-6, grundsärskola
 • Solfagraskolan: åk F-6, grundsärskola, grundsärskola inriktning träningsskola
 • Utsäljeskolan: åk F-6, grundsärskola, grundsärskola inriktning träningsskola
 • Östra grundskolan: åk 7-9, grundsärskola, grundsärskola inriktning träningsskola

Uppdaterad 16 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?