Juringe förskola och skola

Juringe Skola är en fristående skola med integrerad förskola. Skolan ligger i Segeltorp och har 230 elever från förskoleklass till och med årskurs 5 samt 50 barn på förskolan.

Vi tillhör Pysslingen Förskolor och Skolor AB som har lång erfarenhet av att driva förskole- och skolverksamhet.

Skolan har tre arbetslag, fördelade på tre korridorer, Hagen, Loftet samt Russet och förskolan består av fyra grupper.

Vi erbjuder skolbarnsomsorg för våra elever från förskoleklass till och med årskurs 3.

Skolbyggnaden består av en huvudbyggnad och ett annex. I annexet finns skolans restaurang där maten tillagas på plats. Här finns även skolans välutrustade idrottshall och musikateljé. Skolan har ljusa och luftiga lokaler och vår skolgård har en stimulerande miljö som lockar till lek.

Våra pedagoger är välutbildade och framåtsträvande.

Vision och mål

Att alla barn och elever ska bli trygga och ansvarstagande individer.

Att alla barn och elever ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande, värdera sitt arbete och bli medvetna om hur de lär sig.

Att skolarbetet ska kännas lustfyllt och utmanande.

Motto

Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet.

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Kontakt

Uppdaterad 11 februari 2019

Var informationen till din hjälp?