Lindskolan

Lindskolan är en kommunövergripande grundsärskola för elever med autism och autismliknande tillstånd och består av en förskoleklass samt årskurs 1-9. Arbetssättet som hela skolan använder sig av är tydliggörande pedagogik och skolan har en hög bemanning för att kunna möta varje elevs individuella behov.

Sedan höstterminen 2010 finns Lindskolan i nyrenoverade lokaler i anslutning till Vistaskolan och Rosenhillskolans tal- och språkklasser.

Skolans närmiljö domineras av grönområden med möjlighet till promenader och upplevelser.

Lindskolans profil, inriktning och förhållningssätt är att vi arbetar med tydliggörande pedagogik och tillämpad beteende analys (TBA). En dag på skolan kännetecknas av en tydlig struktur, där kommunikation står i centrum. Eleven får stöd i och uppmuntras till att kommunicera och använda sig av det talade språket. Vi arbetar med konkreta material och använder oss av olika uttrycksmedel som till exempel musik, rim och ramsor, drama, bild och tecken till tal.

Ett nära samarbete med föräldrar är en förutsättning för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, både språkligt och socialt. Vi har tre till fyra utvecklingssamtal per läsår och fler vid behov. För närvarande har skolan 28 elever. Vi har små klasser (3-6 elever) och hög personaltäthet (3-6 pedagoger per klass).

Dokument

Kontakt

Uppdaterad 15 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?