Skapaskolan

Skapaskolan är en fristående skola som nästa läsår har elever från förskoleklass till årskurs nio.

I augusti 2018 flyttar verksamheten till en nybyggd skola i Rosenhill i centrala Huddinge. Mer om den nya skolan kan läsas på www.nya.skapaskolan.se 

Skapaskolans kärnvärden kärlek, meningsfullhet och utveckling genomsyrar verksamheten. Vi erbjuder ett värdeskapande lärande, dvs ett arbetssätt där eleverna upplever att deras lärande också skapar nytta för andra genom tex en blogg, en artikel på wikipedia eller en uppskattad present till mormor. På så vis ökar elevernas motivation och de blir drivande i sitt eget lärande. Vi nyttjar digitala möjligheter för att kunna erbjuda eleverna största möjligheter till lärande och meningsfullhet. Skapaskolan är en skola med högt studietempo där du förväntas vara engagerad i ditt lärande och din utveckling. 

Eleverna har utökad tid med idrott och hälsa och rörelse i någon form varje dag. Skapaskolan erbjuder hjärnkunskap och hjärnträning vilket innebär att eleverna får lära sig mer om hjärnan samt träna sin hjärna genom meditation och mental träning.  

Idag går 240 elever på skolan men den nya skolan i centrala Huddinge byggs för 500 elever.

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Kontakt

Uppdaterad 11 september 2017

Var informationen till din hjälp?