Biblioteksprogrammet

Biblioteksprogrammet är ett strategiskt dokument för långsiktig utveckling av Huddinge kommuns biblioteksverksamheter. Utgångspunkten är alla invånares behov av bibliotekens tjänster och innehåll. Programmet anger även hur samverkan mellan olika bibliotekshuvudmän inom kommunen ska ske.

Bibliotekprogrammet avser perioden 2017–2022. Här kan du läsa programmet:

Biblioteksprogram

Uppdaterad 20 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?