Arrangera evenemang - så funkar det

Checklistor för evenemang

Använd gärna checklistor för att planera och genomföra ett evenemang:


Checklistor

Eventkoordinator Huddinge kommun

Planering större evenemang

Kontakta Huddinge kommuns eventkoordinator Carin Löthwall:

Telefon: 08-535 303 08

E-post: Carin.Lotvall@huddinge.se


Tillstånd

Oftast måste du söka tillstånd för ditt evenemang. Vilka tillstånd du behöver beror på vilken typ av evenemang du ska arrangera. Tillstånd söker du hos polisen eller kommunen. Ibland räcker det med att informera eller anmäla.

Läs mer om vad som gäller för:

Tävling på allmän väg

För att få anordna en tävling eller uppvisning med fordon på väg krävs Länsstyrelsens tillstånd. Med fordon avses bland annat bil, motorcykel, cykel, rullskidor, rullstol och inlines.

Läs mer om Länsstyrelsens tillstånd

För avstängningar av vägar i Huddinge behöver du också söka tillstånd hos kommunens ISY CASE.

Här söker du tillståndet

Lotteritillstånd

I ett lotteri kan du vinna pengar eller saker och kräver tillstånd oavsett om det är ett gratislotteri eller om lotterna kostar pengar. Det är bara ideella föreningar som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får anordna lotterier.

För mer information och hur du ansöker lotteritillstånd


Pengar till projekt för unga

Ungdomar 13-25 år kan ansöka om pengar till projekt. Det går att ansöka om upp till 10 000 kronor. 

Läs mer om hur du ansöker


Sök externa bidrag

Här listar vi förslag på externa bidrag som du som förening kan söka:

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden ger dig chansen att vidareutveckla ditt konstnärskap. Här kan du söka stipendier och bidrag. 

Läs mer och ansök 

Arvsfonden

Har du en idé för att utveckla en verksamhet som riktar sig till barn, unga eller personer med funktionsnedsättning? I så fall kanske din idé kan bli verklighet med hjälp av Arvsfonden.

Läs mer och ansök

Stockholms läns landsting

Ansök om Stockholms läns landsting stöd till kultur.

Läs mer och ansök

Kulturfonden

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur, språk, media, forskning och utbildning.

Läs mer och ansök här

Kulturrådet 

Organisationer och fria aktörer kan beviljas bidrag av Kulturrådet. 

Läs mer och ansök här

MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorföreningsliv bidrag kan sökas föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Läs mer och ansök här

Postkodstiftelsen 

Har du en idé som kan bidra till att göra världen bättre? PostkodStiftelsen tar emot och bedömer projektidéer löpande under hela året och vi återkommer till er med besked inom 4-6 veckor.

Läs mer och ansök här

Skandia Stiftelse 

Skandia har stiftelser som ger stöd till förebyggande verksamhet för barn och ungdomar och forskning inom specifika områden. 

Läs mer och ansök här

Stockholmsidrotten

Sök ekonomiskt stöd till din idrottsförening. 

Läs mer och ansök här

Idrottslyftet 

Har din förening kloka idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas? Idrottslyftet kan hjälpa till att göra idéerna till verklighet.

Läs mer och ansök här

Fonder, stiftelser och myndigheter

Här hittar du länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter, där du som enskild eller din förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd.

Läs mer och ansök här


Uppdaterad 28 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?