Bidrag till föreningar och studieförbund

Innan ansökan

För att ha rätt till föreningsbidrag, ska din förening:

 • Ha minst 51 procent medlemmar boende i Huddinge kommun
 • Ha ett organisationsnummer, samt ett plusgiro, bankgiro- eller kontonummer
 • Ha stadgar godkända på årsmöte
 • Vara demokratisk och verka för integration och jämställdhet
 • Ta avstånd från våld och rasism  
 • Idrottsföreningar ska tillhöra en riksorganisation

Bidragsregler för föreningar


Ansök

Det finns olika föreningsbidrag att söka:

 • Bidrag för särskilda satsningar och hyresbidrag: Aktivitet, hyres- och projektbidrag till föreningars barn- och ungdomsverksamhet
 • Pensionärsbidrag: bidrag till pensionärsföreningar
 • Fritidsaktivitetbidrag: Bidrag till fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning
 • Arrangemangsbidrag: Bidrag till arrangemang och kulturverksamhet
 • Övriga bidrag: Det finns fler bidrag att söka till exempel till föreningsanläggning, lokaler för kulturverksamhet, vänortsutbyte och startbidrag

Ansök digitalt

Alla föreningsbidrag söks digitalt. Föreningsbidragen har olika ansökningsdatum och olika svarstid innan beslut. För att ansöka om bidrag loggar du in med användarnamn och lösenord för din förening. Registrering av ansökan görs samma dag som den inkommer till kommunen. Kommer ansökan in efter sista ansökningsdatum behandlas den inte.

Här söker du föreningsbidrag

Saknar du inloggningsuppgifter?

Mejla föreningens namn och organisationsnummer till: bidrag@huddinge.se. Efter det skickas inloggningsuppgifter till din e-post.

Uppgifter att lämna in 

Föreningar ska varje år direkt efter årsmötet lämna in kommunens blankett ”Föreningsuppgifter”.  Den ska fyllas i och skickas in tillsammans med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse från föregående verksamhetsår, årsmötesprotokoll från innevarande år. 

Bidrag till studieförbund

Studieförbund med verksamhet i Huddinge kommun har rätt att söka följande bidrag enligt Regler för kommunens bidrag till studieförbundens lokala organisationer:

 • Grundbidrag: Baseras på respektive studieförbunds genomförda studietimmar föregående år
 • Arrangemangsbidrag: För offentliga arrangemang i Huddinge kommun
 • Riktat bidrag: För projekt med tema ungdomsinflytande
 • Bidrag till fritidsaktiviteter för personer med funktions-nedsättning: Bidragen avser endast verksamhet som bedrivs i Huddinge kommun

Uppgifter att lämna in 

Studieförbundet ska varje år direkt efter årsmötet lämna in kommunens blankett ”Föreningsuppgifter”.  Den ska fyllas i tillsammans med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse från föregående verksamhetsår, årsmötesprotokoll från innevarande år samt intyg om medgivande om granskning av räkenskaper.

Medgivande om granskning av räkenskaper för studieförbund

Ansök digitalt

Alla bidrag för studieförbund söks digitalt. Bidragen har olika ansökningsdatum och olika svarstid innan beslut. För att ansöka om bidrag loggar du in med användarnamn och lösenord för ditt studieförbund. Registrering av ansökan görs samma dag som den inkommer till kommunen. Kommer ansökan in efter sista ansökningsdatum behandlas den inte.

Här söker du studieförbundsbidrag 

Saknar du inloggningsuppgifter?

Mejla studieförbundets namn och organisationsnummer till: bidrag@huddinge.se. Efter det skickas inloggningsuppgifter till din e-post.

Bidragsregler för studieförbund


Efter ansökan

När din ansökan om föreningsbidrag har blivit beslutad meddelas din förening skriftligt om beslutet via post.

Redovisa ditt bidrag

Flera av föreningsbidragen ska redovisas till Huddinge kommun, mer information om redovisning av bidrag skickas med i brevet för godkänd ansökan om bidrag.

På blanketten för redovisning av bidrag, fyll i ansökningsnumret för ditt beviljade bidrag.


Sök externa bidrag

Här listar vi förslag på externa bidrag som du som förening kan söka:

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden ger dig chansen att vidareutveckla ditt konstnärskap. Här kan du söka stipendier och bidrag. 

Läs mer och ansök 

Arvsfonden

Har du en idé för att utveckla en verksamhet som riktar sig till barn, unga eller personer med funktionsnedsättning? I så fall kanske din idé kan bli verklighet med hjälp av Arvsfonden.

Läs mer och ansök

Stockholms läns landsting

Ansök om Stockholms läns landsting stöd till kultur.

Läs mer och ansök

Kulturfonden

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur, språk, media, forskning och utbildning.

Läs mer och ansök här

Kulturrådet 

Organisationer och fria aktörer kan beviljas bidrag av Kulturrådet. 

Läs mer och ansök här

MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorföreningsliv bidrag kan sökas föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Läs mer och ansök här

Postkodstiftelsen 

Har du en idé som kan bidra till att göra världen bättre? PostkodStiftelsen tar emot och bedömer projektidéer löpande under hela året och vi återkommer till er med besked inom 4-6 veckor.

Läs mer och ansök här

Skandia Stiftelse 

Skandia har stiftelser som ger stöd till förebyggande verksamhet för barn och ungdomar och forskning inom specifika områden. 

Läs mer och ansök här

Stockholmsidrotten

Sök ekonomiskt stöd till din idrottsförening. 

Läs mer och ansök här

Idrottslyftet 

Har din förening kloka idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas? Idrottslyftet kan hjälpa till att göra idéerna till verklighet.

Läs mer och ansök här

Fonder, stiftelser och myndigheter

Här hittar du länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter, där du som enskild eller din förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd.

Läs mer och ansök här


Uppdaterad 13 september 2018

Var informationen till din hjälp?