Föreningsbidrag för föreningar för personer med funktionsnedsättning och sociala stöd- och hjälporganisationer

Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag. Socialnämnden hanterar föreningsbidrag för föreningar för personer med funktionsnedsättning och sociala stöd- och hjälporganisationer. Reglerna för detta finns i nedanstående allmänna och särskilda bestämmelser.

Ansökan ska lämnas innan 1 juni året för det år ansökan avser. 
Kommer ansökan in efter 1 juni behandlas den inte som en ansökan för kommande år.

Blanketter

Kontakta oss

Postadress:
Huddinge kommun
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Föreningsbidrag
141 85 Huddinge

Telefon: 08-535 300 00 (växel)

E-post: saf@huddinge.se

Uppdaterad 10 juli 2017

Var informationen till din hjälp?