Starta förening

Praktisk information om hur du bildar en förening.

För att starta en förening måste ni vara minst fem personer som delar på uppgifter och ansvar. Du behöver registrera en förening för att kunna söka bidrag och få pengar till din verksamhet. 

Registrera din förening 

Namn på förening

En ideell förening är bildad när den valt en styrelse, har skrivit stadgar och har ett namn. Föreningens namn ska helst beskriva vad föreningen gör.

Styrelse

En styrelse består minst av:

 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör

Styrelsen kan fyllas på med vice ordförande, vice sekreterare, ledamöter och suppleanter.

Arbetsuppgifter 

Ordförande

 • Leder föreningens möten
 • Planerar föreningens verksamhet
 • Är föreningens talesperson
 • Godkänner räkningar och fakturor
 • Är föreningens firmatecknare

Sekreterare

 • Skriver föreningens protokoll
 • Sköter föreningens arkiv
 • Sköter föreningens post och e-post

Kassör

 • Har ansvar för föreningens ekonomi
 • Betalar fakturor och räkningar
 • Har ansvar för ansökningar om bidrag
 • Har ansvar för medlemsregister och medlemsavgifter
 • Sköter föreningens försäkringar
 • Har ansvar för föreningens bokslut

Stadgar 

Föreningen har regler för sitt arbete som kallas för stadgar. Stadgarna  ska innehålla:

 • Föreningens namn
 • Föreningens syfte och uppgift
 • Medlemskap – hur man blir medlem i föreningen och hur man går ur föreningen eller blir utesluten
 • Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter
 • Hur medlemsavgiften bestäms
 • Verksamhetsår, redovisningsår och årsmöte

Uppdaterad 13 september 2018

Var informationen till din hjälp?