Fotograf: Maja Brand

Fire ban

A fire ban is in effect for all of Stockholm county since July 10th. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors. You are only allowed to use a grill/barbeque placed in your own yard.

More about the fire ban

Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Allsång i parken

Kom och sjung med i Huddinges egen ”Allsång i Parken”.

Datum för sommarens Allsång i parken

  • 13 juni, klockan 15.00-16.30
  • 20 juni, klockan 15.00-16.30
  • 15 augusti, klockan 15.00-16.30
  • 16 augusti, klockan 15.00-16.30
  • 22 augusti, klockan 15.00-16.30
  • 23 augusti, klockan 15.00-16.30
  • 29 augusti, klockan 15.00-16.30

Kostnad

Det är fri éntre till Allsång i parken. Fika finns till försäljning.
 

Besöksadress

Uppdaterad 8 maj 2018

Var informationen till din hjälp?