Fotograf: Maja Brand

Fire ban

A fire ban is in effect for all of Stockholm county since July 10th. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors. You are only allowed to use a grill/barbeque placed in your own yard.

More about the fire ban

Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Pressmaterial

Här kan du ladda ner en folder, affisch och bilder. Pressmaterialet får användas för att marknadsföra parksommar. Fotograf måste anges vid användning av bilder.

Uppdaterad 7 maj 2018

Var informationen till din hjälp?