Härbreparken

Lekplatsen ligger i ett grönområde söder om Storvretsvägen och angränsar till ett lägenhetsområde. Här finns höga träd och tät vegetation där barnen också kan leka. Det finns bänkar för den som vill sitta ner. I grönområdet finns gång- och cykelvägar som är belysta, och på gatorna gäller låga hastigheter.

Lekutrustning och sittplatser

Lekplatsen är avsedd för olika åldersgrupper. På platsen finns gungdjur, balansredskap för olika lekmöjligheter, en snurrstång, gungor, rutschkana för små barn och en större klätterställning med rutschkana, klättervägg och klätternät.

Söder om lekplatsen finns även en grusad fotbollsplan.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Härbreparken 2A.

Uppdaterad 10 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?