Rosendalsparken

Klätterställningar, gungdjur och gungor.

Parken

Parken är stor och erbjuder motionsspår, rekreationsstråk, större gräsytor, en inhägnad bollplan och lekplats. Det finns stora träd och gräsytor som omges av skog. Gång- och cykelstråk i parken är belysta. Det finns bänkar och bänkar med bord.

Lekplatsen

Lekplatsen är centralt placerat inom Rosendalsparken och passar för olika åldersgrupper. Här finns ett mindre utbud med gungdjur, sandlåda, klätterställning med rutschkana samt gungor. Även i skogspartiet kan barnen leka.

Upprustning av lekplatsen

Vi planerar att rusta upp lekplatsen till en temalekplats som sprider ut sig i parken och låter leken ta större plats. Eftersom lekplatsen har skogslik karaktär med stora tallar som växer på platsen och dess skyddade placering med avsaknad av biltrafik, är temat tänkt att vara ”Skogen”. Viktiga inslag blir möjligheten till utforskning, spänning samt rörelse.

Hitta hit

Parken och lekplatsen ligger på Yrkesvägen 53A.

Uppdaterad 17 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?