Glömstaskolan

Glömstaskolan är en kommunal skola med årskurserna F-9 naturskönt belägen vid en fårhage i Glömsta. Vi är en innovativ skola med uppdrag att prova nya vägar - vilket vi också gör.

Glömstaskolan startade sin verksamhet 2015 (första året inrymd på Kästa skola). 2016 fick vi flytta in i ny skolbyggnad med Förskoleklass till åk 6, till hösten är vi fullvuxna med F-9. En ytterligare byggnad är under uppbyggnad. Skolgården är helt ny och mycket tilltalande för lek och andra aktiviteter.  

Laddar...