Glömstaskolan i Skolverkets webbkurs för verksamma inom fritidshemmet

19-01-14

Vi på Glömstaskolan är väldigt stolta över att "Skolgårdsläraren", Gustav Sundh och det övriga teamet på fritidshemmet är med och bidrar till fritidshemmets utveckling i Sverige!

I december släppte Skolverket sin fantastiska webbkurs för verksamma inom fritidshemmet. Det är den första av två webbkurser för fritidshemmet.

Innehållet består av teoretiska inslag, praktiska uppgifter och interaktiva övningar. Du får ta del av artiklar, filmer, case och kartläggningsmaterial.

Tillsammans med dina kollegor får du möjlighet att reflektera, diskutera och planera och genomföra undervisningssituationer inom de områden som kursen berör.

Det teoretiska innehållet bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Reportagefilmerna ger inspiration och visar exempel på arbetssätt från bland annat vårt fritidshem på Glömstaskolan, där Gustav och hans fantastiska kollegor deltar.

Kursen består av sex avsnitt:

  • Det kompletterande och kompensatoriska uppdraget * Undervisning i fritidshemmet
  • Nyanlända och flerspråkiga elever
  • Digitala verktyg i undervisningen
  • Miljön som verktyg för lärande
  • Lekens betydelse

Håll också utkik efter den andra webbkursen, Fritidshemmets undervisning, som är tillgänglig den 15 februari 2019.

Se film inspelad på Glömstaskolan.

Uppdaterad 14 januari 2019

Var informationen till din hjälp?