Äldreomsorgsnämnden sammanträder

Äldreomsorgsnämnden sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för beslut i ärenden som omfattas av sekretess.

Datum: 11 december 2018

Tid: 17:00-20:00

Plats: Plenum, Gymnasietorget 1

Uppdaterad 27 december 2017