Bli seniorvolontär

Är du en god lyssnare. Vill du ge av din tid och få glädje tillbaka. Då är du den vi söker, bli seniorvolontär

Datum: 11 oktober 2018

Återkommande intervall: Varannan vecka

Tid: 15:30-16:30

Plats: Segeltorps seniorträff , Klintvägen 9

Kostnad: Gratis

Ditt uppdrag som Seniorvolontär är frivilligt och det är vänskap och medmänsklighet som står i centrum. Äldreomsorgens volontärer går regelbundet hem till seniorer. Vanligast är att man träffas en gång i veckan. Vilka aktiviter man ägnar sig åt beror helt på vad senioren önskar och förmår.

Det finns även behov av volontärer som håller i gruppaktiviteter på äldreboende eller seniorträffar.

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta Ann-Louise Bergquist, frivilligsamordnare eller kom på denna informationsträff.

Segeltorps seniorträff Klintvägen 9 obs porten är låst och koden lämnas ut vid anmälan.

Varmt välkommen

Mer information

Kontaktperson: Ann - Louise Bergquist, frivilligsamordnare, Huddinge kommun
Telefon: 08-535 312 06
E-post: ann-louise.bergquist@huddibge.se
Arrangör: Frivilligsamordnarna, äldreomsorgen
Webbplats: http://huddinge.se/seniortraffar

Uppdaterad 3 juli 2018

Var informationen till din hjälp?