Vill du bli seniorvolontär inom äldreomsorgen?

Vill du ge lite av dig och din tid? Du får glädje och vänskap tillbaka.

Datum: 11 oktober 2018

Tid: 15:30-16:30

Plats: Segeltorps seniorträff, Klintvägen 9

Kostnad: Gratis evenemang

Har du lite tid över och känner att du vill ge någon glädje och livslust? Är du en god lyssnare? Då är du den vi söker. Ditt uppdrag som seniorvolontär är frivilligt, och det är vänskap och medmänsklighet som står i centrum.

Äldreomsorgens volontärer går regelbundet hem till seniorer, som antingen bor på ett äldreboende eller i eget boende. Det vanligaste är att man träffas en gång i veckan. Vilka aktiviteter man ägnar sig åt beror helt på vad senioren önskar och förmår.

Det finns även behov av volontärer som är intresserade av att hålla i en gruppaktivitet på ett äldreboende eller på en seniorträff. Även då är det seniorernas önskemål som styr aktiviteterna. 

Varmt välkommen!
(Obs! Porten är låst koden lämnas ut vid anmälan )

Mer information

Kontaktperson: Ann-Louise Bergquist, frivilligsamordnare
Telefon: 08-535 312 06
E-post: ann-louise.bergquist@huddinge.se
Arrangör: Huddinge kommun
Webbplats: http://huddinge.se/seniortraffar

Uppdaterad 28 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?