Justering av socialutskott 1:s protokoll den 15 maj 2018, tillkännagivande

18-05-16

Anslaget den 16 maj 2018.

Bevis om justering av socialutskottets protokoll.

Sammanträdesdatum

15 maj 2018.

Protokollet har justerats

15 maj 2018.

Anslaget sattes upp

16 maj 2018.

Anslaget tas ned

7 juni 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 7 juni 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1,141 85 Huddinge .

Uppdaterad 16 maj 2018

Var informationen till din hjälp?