Justering av socialutskott 2:s protokoll den 6 december 2018, § 23, tillkännagivande

18-12-06

Anslaget den 6 december 2018. Paragraf 23 i protokollet är justerad.

Bevis om justering av socialutskott 2:s protokoll.

Sammanträdesdatum

6 december 2018.

Protokollet har justerats

6 december 2018.

Anslaget sattes upp

7 december 2018.

Anslaget tas ned

30 december 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 29 december 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 6 december 2018

Var informationen till din hjälp?