Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, tillkännagivande

19-02-12

Anslaget den 12 februari 2019.

Bevis om justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

11 februari 2019.

Protokollet har justerats

11 februari 2019.

Anslaget sattes upp

12 februari 2019.

Anslaget tas ned

6 mars 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 5 mars 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 12 februari 2019

Var informationen till din hjälp?