Justering av socialnämndens protokoll den 2 januari 2019, tillkännagivande

19-01-03

Anslaget den 3 januari 2019.

Bevis om justering av socialnämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

2 januari 2019.

Protokollet har justerats

2 januari 2019.

Anslaget sattes upp

3 januari 2019.

Anslaget tas ned

24 januari 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 23 januari 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 3 januari 2019

Var informationen till din hjälp?