Justering av Socialnämndens socialutskott 3 - extra sammanträde - denn 11 februari 2019, tillkännagivande

19-02-12

Anslaget den 12 februari 2019.

Bevis om justering av Socialnämndens socialutskott 3 - extra sammanträdes protokoll.

Sammanträdesdatum

11 februari 2019.

Protokollet har justerats

11 februari 2019.

Anslaget sattes upp

12 februari 2019.

Anslaget tas ned

7 mars 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 6 mars 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 12 februari 2019

Var informationen till din hjälp?