Justering av kommunstyrelsens protokoll, tillkännagivande

19-02-12

Anslaget den 12 februari 2019.

Bevis om justering av kommunstyrelsens protokoll.

Sammanträdesdatum

11 februari 2019.

Protokollet har justerats

11 februari 2019.

Anslaget sattes upp

12 februari 2019.

Anslaget tas ned

6 mars 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 5 mars 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 12 februari 2019

Var informationen till din hjälp?