Kommunens organisation

Kommunens organisation består av ledning, nämnder, förvaltningar, beredningar, råd samt bolag och förbund.

Uppdaterad 31 januari 2018

Var informationen till din hjälp?