Nationella minoriteter och minoritetsspråk

I Sverige finns fem nationella minoriteter. De nationella minoriteterna och minoritetsspråken skyddas av Lagen om minoriteter och minoritetsspråk för att stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande.

De nationella minoriteterna och språken är:

  • judar (jiddish)
  • romer (romani chib)
  • samer (samiska)
  • sverigefinländare (finska)
  • tornedalingar (meänkieli)

Lagen innebär att kommunen ska:

  • informera minoriteterna om lagen
  • ge inflytande till och samråda med företrädare för minoriteterna
  • skydda/främja alla minoriteters språk och kultur, särskilt med fokus på barn
  • ge service och erbjuda myndighetskontakt helt eller delvis på finska vid efterfrågan, och på övriga minoritetsspråk om det finns språkkunnig personal
  • erbjuda barn- och äldreomsorg helt eller delvis på samiska och finska vid efterfrågan

Lagen på olika språk

Regeringen har tagit fram faktablad om Lagen om minoriteter och minoritetsspråk och vad den innebär på de olika minoritetsspråken.

Här följer länkar till faktabladen "Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk":

Kansallisten vähemmistöjen oikeuksia vahvistetaan (finska)

Reaktah nännoestamme sjidtieh dejtie nasjovnelle unnebelåhkojde (sydsamiska)

Nannejuvvon vuoigatvuodat náauvnnalaa unnitloguide (nordsamiska)

Riektá nanniduvvi rijkalasj unneplågojda (lulesamiska)

Kansalisitten minuriteetitten oikeuksia paranethaan (meänkieli)

מיניאריטעט רעכטן ווערן פארשטערקער (jiddisch)

E nacionalikane minoritetengere hakia (pravia) zorakerena pe (romani arli)

Le chachimatha si zurarde le nationalni minoritetonge (romani kelderash)

Dzoralide hortiba nationalne minoriteturienge (romani kale)

Rättigheter stärks för de nationella minoriteterna

Minority rights are strenghtened - fact sheet

Uppdaterad 1 december 2017

Var informationen till din hjälp?