Årets skolkommun 2018 är utsedd

18-11-08

Huddinge har klättrat uppåt i rankingen när resultatet av Årets skolkommun 2018 presenterades. Huddinge slutade på plats 144 av 290 kommuner, vilket är en bättre placering än förra året.

Undersökningen Årets skolkommun, som genomförs av Lärarförbundet, visar att Huddinge kommun har bra resultat inom flera områden medan andra kan förbättras.

Det positiva i Huddinge kommun är bland annat löneläget för lärare och meritvärdet för elever i årskurs 9. Lärarna har enligt undersökningen ett mycket bra löneläge och ligger på plats 13 av samtliga kommuner. Vad det gäller meritvärdet för elever i åk 9 ligger Huddinge också mycket bra till med en placering på en 20:e plats jämfört med hela landet.

Den stora utmaningen för Huddinge är att rekrytera mer pedagogiskt utbildad personal. Detta gäller framför allt i förskolan och inom fritidshemsverksamheten. Kommunen har ökat andelen behörig personal sedan förra året men arbetet måste fortsätta. Lärartätheten behöver också öka.

I Stockholms län är Huddinge rankad som nummer 13 av 26 kommuner.

Ta del av resultatet från Lärarförbundets undersökning.

De här 13 kriterierna tittar Lärarförbundet på i sin undersökning:

 1. Resurser till undervisningen.
 2. Andel pedagogiskt utbildade lärare.

 3. Lärartäthet.

 4. Friska lärare.

 5. Lärarlöner.

 6. Kommunen som avtalspart.

 7. Andel barn i förskola.

 8. Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9.

 9. Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex.

 10. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9.

 11. Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex.

 12. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år.

 13. Andel invånare 20 år med grundläggande behörighet för högskolestudier.

Uppdaterad 8 november 2018

Var informationen till din hjälp?